2009-10-23 10:05

Czarna Wdowa Evita

Pajęczyca od pijarbandu i poezji podwórkowej o Risto

Wspieraj Szymona Sedno

Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest przypadkowe