2009-10-23 09:45

Kogut Zenek

Jeden z czołowych zwierzaków Specjalnego Landu Dziwolągów i jako taki jest czerwony jak cegła. Zawodowo choć pochodzi z drobiu, jest prezesem Spółdzielni Grandotwórczych Mleczarzy. Ostatnio w cieniu - jak to przekwitający kogut

Wspieraj Szymona Sedno

Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest przypadkowe