2009-10-23 09:36

RENIFER LEON

RENIFER LEON - prawa ręka ŁOSIA PEDRO. Parzystokopytny z rezerwatu Pomniejszych Okazów. Teraz cień Indora Giulio

Wspieraj Szymona Sedno

Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest przypadkowe